Poczta Wydziałowa na serwerze
Geolog


Połączennie nie szyfrowane

POŁĄCZ

Połączenie szyfrowane (bezpieczne)

POŁĄCZ

Uwaga.

W dniu 27.11.2014 wszystkie konta studenckie, ktore nie posiadaja akceptacji

Regulaminu Korzystania z Systemu Poczty Elektronicznej WGGiOS AGH zostaly zablokowane.Po 31.12.2014 zostana one usuniete z serwera Geolog.Osoby, ktore zaakceptowały Regulamin.

Na adres mailowy poddany przy rekrutacji zostala wyslana widnosc o sposobie dostepu do serwera Geolog.

Do 31 października 2014 wszyscy studenci (doktoranci) zainteresowani posiadaniem konta pocztowego na serwerze Geolog,

są zobowiązani do zapoznania się i podpisania REGULAMINU KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ WGGIOS AGH,

oraz dostarczenia go do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów pok. 018.

Po tym terminie konta, które nie mają stosownego podpisu zostaną zablokowane i usunięte.REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ WGGIOS AGH

Pobierz