Poczta Wydziałowa na serwerze
Geolog


Połączennie nie szyfrowane

POŁĄCZ

Połączenie szyfrowane (bezpieczne)

POŁĄCZ

Do 31 października 2014 wszyscy studenci (doktoranci) zainteresowani posiadaniem konta pocztowego na serwerze Geolog,

są zobowiązani do zapoznania się i podpisania REGULAMINU KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ WGGIOS AGH,

oraz dostarczenia go do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów pok. 018.

Po tym terminie konta, które nie mają stosownego podpisu zostaną zablokowane i usunięte.REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ WGGIOS AGH

Pobierz