*******************************************

W związku z aktualizacją certyfikatów bezpieczeństwa na serwerze Geolog,
uległa zmiana konfiguracji poczty.
Dla:
POP3: port 995, szyfrowanie ssl (SSL/TLS)
IMAP: port 993, szyfrowanie ssl (SSL/TLS)
SMTP: 587, szyfrowanie STARTTLS

09.07.2019

*******************************************

Studenci zainteresowani posiadaniem konta pocztowego na serwerze Geolog.
Proszę dostarczyć do pok 10 (można wsunąć pod drzwi) podpisany regulamin korzystania z poczty na serwerze Geolog.
http://www.geol.agh.edu.pl/poczta/pliki/REGULAMIN_WGGIOS_POCZTA.pdf

Po założeniu konta zostanie automatycznie wysłana informacja na adresy z bazy Dziekanat dotyczące hasła i loginu.
Jako login proszę podać nr albumu.
14.11.2016

*******************************************

W dniu 27.11.2014 wszystkie konta studenckie, które nie posiadają akceptacji
Regulaminu Korzystania z Systemu Poczty Elektronicznej WGGiOS AGH
zostały zablokowane.
Po 31.12.2014 zostaną one usunięte z serwera Geolog.

Osoby, które zaakceptowały Regulamin.
Na adres mailowy podany przy rekrutacji została wysłana wiadomość o sposobie dosępu do serwera Geolog.

*******************************************

Do 31 października 2014 wszyscy studenci (doktoranci) zainteresowani
posiadaniem konta pocztowego na serwerze Geolog,
są zobowiązani do zapoznania się i podpisania
REGULAMINU KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ WGGIOS AGH,
oraz dostarczenia go do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów pok. 018.
Po tym terminie konta, które nie mają stosownego podpisu zostaną zablokowane i usunięte.

*******************************************