Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 1

Kraków, Lublin 1993


Od Redakcji
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Krajowe i Międzynarodowe Organizacje Polarne
Kalendarium
Kronika
Recenzje
Filatelistyka i Sfragistyka Polarna
Varia

Biuletyn Polarny 1
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Zdzisław Czeppe
Zastępca Redaktora
Andrzej Manecki
Członkowie Redakcji
Janina Repelewska-Pękalowa, Kazimierz Pękala
Sekretarz Redakcji
Jan Chochorowski

Od redakcji
Zdzisław Czeppe, Andrzej Manecki
Od redakcji
p.5
PDF
Wyprawy i programy badawcze
Małgorzata Mitek
XIII Polska Wyprawa Antarktyczna
p.7-8
PDF
Krzysztof Opaliński
XIII Polska Wyprawa Antarktyczna do Stacji im. H. Arctowskiego
p.9-11
PDF
Krzysztof Makowski
XII Wyprawa Polskiej Akademii Nauk "Spitsbergen 1989/90"
p.11-14
PDF
Adam Krawczyk
XI Wyprawa Uniwersytetu Jagiellońskiego na Spitsbergen w 1990 roku
p.14-15
PDF
Andrzej Manecki
Udział geologów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Norweskiej Wyprawie Polarnej na Spitsbergen w 1990 roku
p.15-16
PDF
Krzysztof Opaliński
Wyprawa Antarktyczna na statku r/v "Dmitry Mendeleev"
p.16-19
PDF
Marian Pulina, Piotr Głowacki, Jan Leszkiewicz
Badania glacjologiczne na Spitsbergenie w 1990 roku
p.19-21
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
V Wyprawa Geograficzna Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen w 1990 roku
p.21-22
PDF
Jan Marcin Węsławski
Działalność eksploracyjna Zespołu Ekologii Arktycznej w 1990 roku
p.23
PDF
Jan Chochorowski
Projekt badawczy "Rosyjskie stacje łowieckie na Svalbardze" ("Russiske fangststacjoner pa Svalbard")
p.23-24
PDF
Andrzej Karczewski
Geomorfologiczna mapa obszaru Petuniabukta - Billefjorden (Spitsbergen)
p.25
PDF
Andrzej Koblański
Badania geofizyczne Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w rejonie Hornsundu, Spitsbergen
p.26-27
PDF
Wiesława Ewa Krawczyk
Polarny program badawczy Uniwersytetu Śląskiego
p.27-28
PDF
Andrzej Manecki
Programy badań Geologicznych Wypraw Polarnych Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1983-1990
p.29-32
PDF
Maria Olech
Program badań polarnych Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
p.32-34
PDF
Stefan Skiba
Badania procesów wietrzelinowo-glebotwórczych oraz pokrywy glebowej Sorkapp Landu (Spitsbergen)
p.34
PDF
Sympozja i Konferencje
Krzysztof Harmata
"International Conference on Aerobiology - Stockholm 1990"
p.35
PDF
Jan Leszkiewicz
Seminarium "Problemy współczesnej ewolucji zlodowacenia Svalbardu"
p.36
PDF
Jacek Machowski
15 Narada Konsultacyjna Układu Antarktycznego
p.37
PDF
Krzysztof Opaliński
II polsko-radzieckie sympozjum antarktyczne "Arctowski'89". Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego, 20 marca 1989
p.38-40
PDF
Jerzy Pereyma
"Symposium on Glacier Caves and Karst in Polar Regions - Madrid 1990"
p.40-41
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
Sesja polarna INOZ UMCS "Zjawiska peryglacjalne Zachodniego Spitsbergenu"
p.41-42
PDF
Wojciech Stankowski
XVII Sympozjum Polarne
p.42-43
PDF
Jan Marcin Węsławski
Udział Zespołu Ekologii Arktycznej w organizowanych w 1990 roku spotkaniach naukowych
p.43
PDF
Krajowe i międzynarodowe organizacje polarne
Krzysztof Birkenmajer
Skład Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk (Kadencja 1990-92)
p.45-47
PDF
Zdzisław Czeppe
Skład Komisji Historii i Dokumentacji Badań Polarnych Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk (Kadencja 1990-92)
p.48
PDF
Jacek Machowski
Międzynarodowe organizacje polarne
p.49
PDF
Jan Chochorowski
International Working Group for Arctic Archeology
p.50
PDF
Jan Cisak
Krajowe i międzynarodowe organizacje i przedsięwzięcia w zakresie geodezji i kartografii polarnej
p.51
PDF
Alfred Jahn
Komisja Zmarzlinoznawstwa przy Komitecie Badań Polarnych PAN
p.52
PDF
Wiesława Ewa Krawczyk
International Working Group Glacier Caves and Karst in Polar Regions
p.53
PDF
Jan Marcin Węsławski
Coordinate Committee on European Arctic Ecological Research
p.54
PDF
Kalendarium
Jan Chochorowski
Wizyta Vadima Fiodorovica Starkova w Polsce
p.55
PDF
Stefan Skiba
Wizyta Otto Salvigsena w Polsce
p.55-56
PDF
Wiesław Ziaja
Wizyta Roberta Keitha Headlanda w Polsce
p.56
PDF
Kronika
Wincenty Harmata
Prof. dr Bronisław Ferens (1912-1991)
p.57-58
PDF
Adam Krawczyk
Prof. dr hab. Zdzisław Czeppe (1917-1991)
p.58-60
PDF
Recenzje
Jan Chochorowski
"Ocerki istorii osvoenija Spicbergena", red.: V.F. Starkov, R.L. Rozenfel'd, V.I. Zav'jalov, Moskva, 1990, 207 str.
p.61-63
PDF
Zdzisław Czeppe
"Polar studies of the Jagiellonian University, vol. II, Spitsbergen Expeditions 1983-1987", Zesz. Nauk. UJ, Prace Geograficzne, 81, Kraków, 1990, 282 str., 6 map
p.63-64
PDF
Wojciech Stankowski
"Polish Polar Research", Vol. 10, No 3
p.64
PDF
Filatelistyka i sfragistyka polarna
Jacek Machowski
Znaczki pocztowe z okazji 30-lecia Układu Antarktycznego
p.65
PDF
Andrzej Manecki
Pieczęcie Geologicznych Wypraw Polarnych Akademii Górniczo-Hutniczej
p.65-66
PDF
Varia
Adam Krawczyk
Pracownia Dokumentacji Badań Polarnych
p.67-68
PDF