Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 2

Kraków, Lublin 1994


Od Redakcji
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Krajowe i Międzynarodowe Organizacje Polarne
Kalendarium
Kronika
Filatelistyka i Sfragistyka Polarna
Varia
Fotografie zawarte w numerze

Biuletyn Polarny 2
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Kazimierz Pękala
Członkowie Redakcji
Adam Krawczyk, Maria Olech, Janina Repelewska-Pękalowa
Sekretarz Redakcji
Jan Chochorowski

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od redakcji
p.5
PDF
Wyprawy i programy badawcze
Paweł Madejski
Program i przebieg XIV Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk do Stacji im. Henryka Arctowskiego
p.7-9
PDF
Przemysław Gonera
XV Wyprawa Antarktyczna Instytutu Ekologii PAN do Stacji im. Henryka Arctowskiego (King George Island)
p.9-11
PDF
Maria Olech
XVI Polska Wyprawa Antarktyczna do Stacji im. Henryka Arctowskiego
p.12-15
PDF
Jacek Bednarek
XIII Wyprawa do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie 1990/1991
p.16-18
PDF
Jerzy Giżejewski
XIV Wyprawa Polskiej Akademii Nauk "Spitsbergen-Hornsund 1991/1992"
p.19-22
PDF
Krzysztof Makowski
XV Wyprawa Polskiej Akademii Nauk "Spitsbergen 1992-1993"
p.22-27
PDF
Krzysztof Birkenmajer
Geologiczne badania na Spitsbergenie w 1993 roku
p.28
PDF
Andrzej Musiał
Akademicka Wyprawa Polarna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego Spitsbergen'93
p.29-30
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
Wyprawy polarne Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1991-1992
p.30-33
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
VIII Wyprawa Polarna UMCS na Spitsbergen w 1993 roku
p.33-35
PDF
Jan Marcin Węsławski
Programy i wyprawy badawcze Pracowni Ekosystemów Arktycznych Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie
p.35-36
PDF
Krystyna Grodzińska, Barbara Godzik
Badania Ekologiczne Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w rejonie Hornsundu
p.37-38
PDF
Wiesław Ziaja
Badania środowiska przyrodniczego południowego i wschodniego Sorkapp Land, Spitsbergen 1990-1991
p.38-39
PDF
Sympozja i Konferencje
Jan Chochorowski
Sympozjm "Problemy istoriko-kul'turnoj sredy Arktiki" - Syktyvkar 1991
p.41-42
PDF
Kazimierz Pękala
XX Sympozjum Polarne "Środowisko polarne i jego zmiany pod wpływem antropopresji" Lublin, 3-5 czerwca 1993
p.43-44
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
Sesja Polarna Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1991 roku
p.44-45
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
Sesja Polarna Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie "Problemy środowiska naturalnego Arktyki"
p.46-47
PDF
Stanisław Uziak
VI International Conference of Permafrost
p.47-49
PDF
Jan Marcin Węsławski
Sympozja i konferencje zorganizowane przez Pracownię Ekosystemów Arktycznych (Arctic Ecology Group) w latach 1991 i 1992
p.49-50
PDF
Krajowe i międzynarodowe organizacje polarne
Andrzej Manecki
Z prac Komitetu Badań Polarnych PAN (kadencja 1993-1995)
p.51-54
PDF
Krzysztof Birkenmajer
Powołanie Europejskiego Forum Polarnego
p.54-55
PDF
Jacek Jania
Powołanie Polskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Glacjologicznego
p.55-56
PDF
Jacek Machowski
Międzynarodowy Komitet Nauk Arktycznych (IASC)
p.56-58
PDF
Jacek Machowski
Regulacje prawne ochrony środowiska antarktycznego (Madrycki Protokół do Układu w sprawie Antarktyki dotyczący Ochrony Środowiska, 4.X.1991)
p.58-61
PDF
Jacek Machowski
System Układu Antarktycznego
p.61-62
PDF
Jerzy Pereyma
Komisja Zmarzlinoznawstwa Komitetu Badań Polarnych PAN w kadencji 1990-1993
p.63-64
PDF
Jan Marcin Węsławski
Udział Pracowni Ekosystemów Arktycznych Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie w międzynarodowych organizacjach polarnych
p.64
PDF
Kalendarium
Adam Krawczyk
Osiemdziesięciolecie urodzin Stanisława Siedleckiego
p.65-66
PDF
Andrzej Manecki
Krakowskie jubileuszowe spotkanie z Profesorem Stanisławem Siedleckim
p.66-67
PDF
Ryszard Wiktor Schramm
Na marginesie jubileuszu osiemdziesięciolecia Stanisława Siedleckiego
p.67-69
PDF
Kronika
Adam Krawczyk
Antoni Dobija (1947-1991)
p.71-72
PDF
Maria Olech
Jan Abramczyk (1958-1993)
p.72
PDF
Filatelistyka i sfragistyka polarna
Jacek Machowski
Filatelistyka polarna
p.73
PDF
Varia
Krzysztof Jażdżewski
Pracownia Biologii Polarnej Uniwersytetu Łódzkiego
p.75-77
PDF
Jacek Machowski
Polskie miejsca historyczne i pomniki w Antarktyce
p.77-79
PDF
Fotografie zawarte w numerze
Stacja antarktyczna Polskiej Akademii Nauk im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Płd.) - 1992 rok, fot. M. Olech
Stacja polarna Polskiej Akademii Nauk w Hornsundzie na Spitsbergenie - lipiec 1988 rok, fot. J. Chochorowski