Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 4

Kraków, Lublin 1996


Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Recenzje
Z Dziejów Polarystyki
Kronika
Varia
Komunikaty
Fotografie zawarte w numerze

Biuletyn Polarny 4
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Kazimierz Pękala
Członkowie Redakcji
Adam Krawczyk, Maria Olech, Janina Repelewska-Pękalowa
Sekretarz Redakcji
Jan Chochorowski

Wyprawy i programy badawcze
Maria A. Olech
Grupa letnia XX Polskiej Wyprawy Antarktycznej PAN do Stacji im. H. Arctowskiego
p.5
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
X Wyprawa Polarna UMCS na Spitsbergen
p.6-7
PDF
Jan Rodzik
XVII Wyprawa Polskiej Akademii Nauk "Spitsbergen-Hornsund 1994/1995"
p.8-12
PDF
Tomasz Schramm
"Islandia '95 - Wyprawa Klubu Polarnego PTG pod honorowym protektoratem Wojewody Poznańskiego
p.13
PDF
Tomasz Schramm
Pobyt grupy poznańsko-krakowskiej na Wyspie Niedźwiedziej w 1994 roku
p.14
PDF
Sympozja i Konferencje
Krzysztof Birkenmajer
Posiedzenie Rady IASC w Roveniemi (Finlandia), kwiecień 1995 r.
p.15
PDF
Krzysztof Birkenmajer
XIX Spotkanie Państw - Stron Układu o Antarktyce w Seulu (Korea), maj 1995 r.
p.16-17
PDF
Krzysztof Birkenmajer
IV Międzynarodowe Sympozjum Nauk Arktycznych w Seulu: Geologia Szetlandów Południowych, maj 1995
p.18
PDF
Krzysztof Birkenmajer
VII Posiedzenie GOSEAC SCAR w Christchurch, Nowa Zelandia, czerwiec 1995 r.
p.19
PDF
Krzysztof Birkenmajer
VII Międzynarodowe Sympozjum Antarktycznych Nauk o Ziemi, Siena, wrzesień 1995
p.20
PDF
Krzysztof Birkenmajer
VI Posiedzenie Rady IASC w Bremerhaven (Niemcy), kwiecień 1996
p.21-22
PDF
Marian Harasimiuk, Jacek Jania, Stanisław Rudowski, Jan Marcin Węsławski
International Conference for Arctic Research Planning (ICARP), Hanower, New Hampshire, USA. December 5-9, 1995
p.23-29
PDF
Jacek Machowski
Sympozjum poświęcone życiu i dziełu Antoniego Bolesława Dobrowolskiego (1872-1954)
p.30-32
PDF
Maria A. Olech
"Arcta Workshop" - Konstancin (6-8.VI.1995)
p.33
PDF
Antoni Olszewski
"International Symposium on Glacial Erosion and Sedimentation" w Reykjaviku, Islandia 20-25 sierpnia 1995
p.34-35
PDF
Jerzy Pereyma
XXII Sympozjum Polarne
p.36-37
PDF
Kazimierz Pękala
Sesja Polarna Instytutu Nauk o Ziemi UMCS "Problemy współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej", Lublin, grudzień 1995
p.38-39
PDF
Recenzje
Marian Kuc
Thannheiser D. & Moller I. 1992 "Vegetationsgeographische Literaturliste von Svalbard (einschliesslich Bjornoya und Jan Mayen) - "Roślinno-geograficzny wykaz literatury Svalbardu (włączając Wyspę Niedźwiedzią i Jan Mayen). Hamburger Vegetationsgeographische Mitteilungen. 6:89-114
p.41
PDF
Jacek Machowski
Stanisław Rakusa-Suszczewski "Ludzie z antarktycznej historii", Warszawa 1995, Zakład Biologii Antarktyki PAN, 1 mapka, 13 ilustracji, s.72
p.42
PDF
Z dziejów polarystyki
Jerzy Gurgul
W 100-lecie wyprawy Fridtjofa Nansena na statku Fram
p.43-44
PDF
Alfred Jahn
Historia polskiej myśli polarnej
p.45-50
PDF
Alfred Jahn
Zielona Dolina
p.51-56
PDF
Janusz Śledziński
O pierwszej polskiej wyprawie na Antarktydę z perspektywy 38 lat słów kilka
p.57-60
PDF
Kronika
Krzysztof Birkenmajer
Wniosek o wyróżnienie Marka Kamińskiego i Wojciecha Moskala, zdobywców Bieguna Północnego, członkostwem honorowym Komitetu Badań Polarnych PAN
p.61-64
PDF
Uchwała o powołaniu składu osobowego komitetów naukowych przy Prezydium PAN na okres kadencji 1996-1998
p.65-68
PDF
Varia
Marian Kuc
Przełom trzeciorzędu i plejstocenu w głębokiej Arktyce: bibliografia problemu dla Kanadyjskiego Archipelagu Arktycznego
p.69-72
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
Spitsbergen w grafice
p.73
PDF
Komunikaty
Zakład Geomorfologii, Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Dynamika środowiska polarnego
p.74
PDF
Fotografie zawarte w numerze
Członkowie XX Polskiej Wyprawy Antarktycznej PAN przy tablicy upamiętniającej lądowanie uczestników pierwszej polskiej naukowej ekspedycji morskiej na statkach ''Profesor Siedlecki'' i ''Tazar'' (1975 i 1976). Wyspa Króla Jerzego, Półwysep Filders.
Z trasy powrotnej - koło Plearu Island (65.6 S, 64.5 W). Fot. M.A. Olech
???
Prof. dr hab. Alfred Jahn