Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 6

Kraków, Lublin 1998


Od Redakcji
W Stulecie Wyprawy "Belgiką" Arctowskiego i Dobrowolskiego
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Krajowe i Międzynarodowe Organizacje Polarne
Kronika
Recenzje
Filatelistyka i Sfragistyka Polarna
Z Dziejów Polarystyki
Varia

Biuletyn Polarny 6
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Kazimierz Pękala
Członkowie Redakcji
Jan Chochorowski, Adam Krawczyk, Maria Olech, Janina Repelewska-Pękalowa
Sekretarz Redakcji
Marek Doktor

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od Redakcji
p.7-8
PDF
W Stulecie wyprawy "Belgiką" Arctowskiego i Dobrowolskiego
Henryk Gurgul
Henryk Arctowski i Antoni Bolesław Dobrowolski w 100-lecie wyprawy "Belgiki" do Antarktydy
p.9-11
PDF
Krzysztof W. Opaliński
Nasze polarne rocznice: setna rocznica udziału Henryka Arctowskiego i Antoniego B. Dobrowolskiego w belgijskiej wyprawie antarktycznej 1897-1899, Antwerpia, 16-19 sierpnia 1997 r.
p.11-17
PDF
Zbigniew Wójcik
Warszawski "Głos" o wyprawie "Belgiki" do bieguna południowego w latach 1897-1899
p.17-19
PDF
Stanisław Rakusa-Suszczewski
De Gerlache znów z Arctowskim
p.20
PDF
Wyprawy i programy badawcze
Jerzy Giżejewski
XIX Wyprawa do Polskiej Stacji Polarnej PAN Spitsbergen-Hornsund 1996/1997
p.23-27
PDF
Adam Barcikowski
XX Wyprawa Antarktyczna PAN do Stacji im. H. Arctowskiego
p.27-32
PDF
Stanisław Rakusa-Suszczewski, Krzysztof Jażdżewski, Ryszard Ligowski
Oceanobiologiczne wyprawy antarktyczne organizowane przez Polską Akademię Nauk
p.32-39
PDF
Stanisław Rakusa-Suszczewski, Maria Olech, Krzysztof Jażdżewski, Andrzej Myrcha
Badania Biologiczne i ekologiczne prowadzone w Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (1977-1997)
p.40-47
PDF
Krzysztof Zdzitowiecki
Udział w Wyprawie ANT XIII/3 Instytutu Alfreda Wegenera (AWI) na Morze Weddella
p.47-49
PDF
Jan Marcin Węsławski
Instytut Oceanologii PAN - udział w wyprawach polarnych (1997-1998)
p.49-50
PDF
Sympozja i Konferencje
Piotr Głowacki
XXIV Sympozjum Polarne
p.51-52
PDF
Kardynał Józef Glemp
Dziękuje za to doświadczenie - słowo na rozpoczęcie XXIV Sympozjum Polarnego Warszawa, Pałac Staszica, 26 września 1997 r.
p.53
PDF
Krzysztof Birkenmajer
IX Posiedzenie SCAR GOSEAC, Bremerhaven 1997 r.
p.53-54
PDF
Krzysztof Birkenmajer
Posiedzenie Rady Międzynarodowego Komitetu Badań Arktyki, Fairbanks, kwiecień 1998 r.
p.54-55
PDF
Krzysztof Birkenmajer
Posiedzenie Rady Międzynarodowego Komitetu Badań Arktyki, St. Petersburg 1997 r.
p.55-56
PDF
Krzysztof Birkenmajer
XXII Spotkanie Państw-Stron Układu o Antarktyce, Tromso (Norwegia), 1998 r.
p.57-58
PDF
Krzysztof Birkenmajer
Sesja naukowa w Bukareszcie z okazji 100-lecia wyprawy antarktycznej na statku "Belgika" (1897-1899)
p.58-59
PDF
Piotr Głowacki, Stanisław Rudowski
Sprawozdanie z wyjazdu na Międzynarodową Konferencję LOIRA Land-Ocean Interaction in the Russian Arctic, International Workshop, Moskwa, 15-18 stycznia 1998
p.59-61
PDF
Jacek Machowski
The "Belgica" Centennial Symposium, Bruksela, 14-16 V 1998
p.61-63
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
Sesja Polarna w Lublinie
p.63-65
PDF
Jan Marcin Węsławski
Udział Instytutu Oceanologii PAN w polarnych konferencjach naukowych
p.65-66
PDF
Krzysztof Birkenmajer
Konferencja NATO "Fizyka lodu w środowisku naturalnym i zagrożonym", Włochy 1997 r.
p.66
PDF
Krajowe i międzynarodowe organizacje polarne
Jacek Machowski
Komisja Polarnych Nauk Humanistycznych i Społecznych Komitetu Badań Polarnych PAN
p.67-69
PDF
Jacek Machowski
"Biegun Północny - 2000"
p.69
PDF
Kronika
Andrzej Tatur
Wspomnienie o Andrzeju
p.71-73
PDF
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Andrzej Myrcha (1939-1997) - wspomnienie pośmiertne
p.74
PDF
Recenzje
Ryszard Wiktor Schramm
"Polarystyka" z księgarni i ekranu
p.75-80
PDF
Filatelistyka i sfragistyka polarna
Janusz R. Sobczyka
Organizacja i funkcjonowanie poczty na krańcach pólkuli południowej w relacji A. de Gerlache'a z podróży "Belgiki" - oraz przesłanki narodzin poczty antarktycznej
p.81-84
PDF
Jacek Machowski,Janusz R. Sobczak
Wyprawa antarktyczna "Belgiki" (1897-1899) w filatelistyce polarnej
p.84-87
PDF
Z dziejów polarystyki
Ryszard Wiktor Schramm
William Edward Parry - w 170. rocznicę wyprawy do bieguna północnego
p.89-90
PDF
Ryszard Wiktor Schramm
John Franklin - 150-lecie śmierci
p.91-93
PDF
Ryszard Wiktor Schramm
W stulecie wyprawy Andreego - 1897
p.93-99
PDF
Varia
Tomasz Schramm
Podwójny trawers Spitsbergenu
p.101-102
PDF
Maria Dybowska
Dobrowolski - polarnik czy pedagog
p.103-105
PDF
Jacek Rajchel
Wystawa "Polarne wyprawy badawcze. Historia i teraźniejszość" w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
p.105-109
PDF
Wojciech Zgłobicki
Wystawa fotograficzna "Obszary subpolarne Północnej Europy"
p.109-111
PDF
Piotr Witosławski
Wystawa fotograficzna "Arktyczne lato 1997 - Grenlandia"
p.111-113
PDF
Maciej Krzeptowski
Wystawa "Polacy w wyprawach polarnych - 100-lecie rejsu "Belgiki" w Muzeum Narodowym w Szczecinie
p.114-118
PDF
Andrzej Wiśliński
"Wyprawa do biegunów Ziemi" - konkurs dla młodzieży, Lublin, 9 czerwca 1997 r.
p.119
PDF