Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 8

Kraków, Lublin 2000


Od Redakcji
Osiemdziesięciolecie Ryszarda W. Schramma
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Krajowe i Międzynarodowe Organizacje Polarne
Kronika
Recenzje
Filatelistyka
Varia

Biuletyn Polarny 8
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Kazimierz Pękala
Członkowie Redakcji
Jan Chochorowski, Adam Krawczyk, Maria Olech, Janina Repelewska-Pękalowa
Sekretarz Redakcji
Marek Doktor

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od Redakcji
p.5
PDF
Osiemdziesięciolecie Ryszarda W. Schramma
Adam Krawczyk
Na osiemdziesięciolecie Profesora Ryszarda W. Schramma
p.7-9
PDF
Wyprawy i programy badawcze
Piotr Zagórski
XIII Wyprawa Polarna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen
p.11-12
PDF
Janina Repelewska-Pękalowa
XIV Wyprawa Polarna UMCS na Spitsbergen
p.12-15
PDF
Maria Olech
Z Wypraw Vagabond'elle
p.15-16
PDF
Stefan Skiba, Wiesław Ziaja
Wyprawa Uniwersytetu Jagiellońskiego na Sorkappland (Spitsbergen) w roku 2000
p.16-18
PDF
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Narodowy Program Badań na Stacji H. Arctowskiego w Antarktyce
p.18-21
PDF
Jacek Machowski
O Narodowy Program Edukacji Polarnej
p.22-25
PDF
Sympozja i konferencje
Janina Repelewska-Pękalowa
XXVI Sympozjum Polarne - srebny jubileusz Klubu Polarnego
p.26-28
PDF
Krzysztof Birkenmajer
Doroczne spotkanie IASC w Cambridge - Kwiecień 2000
p.29-30
PDF
Stanisła Rakusa-Suszczewski
XII Specjalne Spotkanie Państw Sygnatariuszy Układu Antarktycznego, Haga, 11-15 IX 2000
p.30-31
PDF
Anna Styszyńska
IX Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia, 7-8 V 1999r
p.32-33
PDF
Krajowe i międzynarodowe organizacje polarne
Ryszard W. Schramm
Polarnicy w Explorers Club
p.34-38
PDF
Komitet Badań Polarnych
Komitet Badań Polarnych
p.40-42
PDF
Kronika
Jacek Siciński
Profesor Krzysztof Jażdżewski - 40 lat pracy twórczej
p.43-47
PDF
Henryk Gurguł, Maciej Krzeptowski
Henryk Mogilnicki (1906-1999) w 65-lecie Polskiej Wyprawy na Spitsbergen
p.48-49
PDF
Recenzje
Janusz Marcin Węsławski
"Roald Amundsen's Belgica Diary": wyd. Hugo Decleir, Hadewijch, Antwerpia, 1998
p.50-51
PDF
Filatelistyka
Janusz R. Sobczyk
Historia znaczkowa wyprawy samolotowej R. Amundsena i L. Ellswortha do Bieguna Północnego (1925)
p.52-57
PDF
Janusz R. Sobczyk
W 160-lecie odkrycia Ziemi Adeli - imię Adele Dumony d'Urville w onomastyce francuskiej filatelistyki antarktycznej
p.58-63
PDF
Janusz R. Sobczyk
Alfreda Wegenera - teoria epejroferezy czyli pochodzenie i narodziny Antarktydy w ilustracji filatelistycznej
p.63-67
PDF
Varia
Jadwiga Fillman-Zwierska
Matka Boża Antarktydy
p.68
PDF
Andrzej A. Marsz
Nowy statek szkolno-badawczy WSM w Gdyni - "Horyzont II"
p.69-73
PDF
Bohdan Czarnecki
Obrażenia wywołane zimnem. Hipotermia i odmrożenia
p.73-74
PDF
Wojciech Kittel, Piotr Kittel
Antarktyka w Głownie
p.74-76
PDF
 
Wieczór kultury eskimoskiej - plakat
p.77
PDF