Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 9-10

Kraków, Toruń 2002


Od Redakcji
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Krajowe i Międzynarodowe Organizacje Polarne
Kronika
Recenzje
Filatelistyka
Z Dziejów Polarystyki

Biuletyn Polarny 9-10
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Kazimierz Pękala
Członkowie Redakcji
Marek Grześ, Adam Krawczyk, Maria Olech
Sekretarz Redakcji
Marek Doktor

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od Redakcji
p.5
Wyprawy i programy badawcze
Lucjan Nowosielski
XXIII Wyprawa do Polskiej Akademii Nauk Spitsbergen - Hornsund VII 2000/2001
p.7-12
Stefan Bartoszewski
XV Wyprawa Geograficzna Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen
p.12-15
Witold Wojda
Żeglarska wyprawa na Spitsbergen - Mefisto 2000
p.15-17
Sympozja i konferencje
Marek Grześ, Krzysztof R. Lankauf
XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne - Toruń 200 "Polskie badania polarne u progu XXI wieku"
p.18-22
Krajowe i międzynarodowe organizacje polarne
Krzysztof Birkenmajer
Doroczne spotkanie IASC w Iqaluit, Kanada, kwiecień 2001r
p.23-25
Kronika
Ryszard Wiktor Schramm
Stanisław Siedlecki - Siaś (17.09.1912 - 7.03.2002)
p.26-28
Zbigniew Witek, Wojciech Kittel
Janusz Kalinowski (1949-2000)
p.28-30
Recenzje
Piotr Kittel
Jan Chochorowski: Problemy dendrochronologii rosyjskich stacji łowieckich na Spitsbergenie. Oficyna Cracovia, Kraków, 1999
p.31-34
Filatelistyka
Janusz R. Sobczyk
W 40-lecie wejścia w życie Układu Antarktycznego - reminescencje znaczkowe roku 1991 czyli jego poprzedniej - 30 rocznicy
p.35-38
Janusz R. Sobczyk
Filatelistyczne upamiętnienie sterowcowego lotu transpolarnego (1926) - Amundsen - Ellsworth - Nobile
p.38-40
Janusz R. Sobczyk
Spektakularne spotkanie arktyczne sterowca "Graf Zeppelin" z lodołamaczem "Małygin" - jako wydarzenie pocztowe i filatelistyczne
p.40-46
Z dziejów polarystyki
Ryszard Wiktor Schramm
Bill Żeglarz - Harold William Tilman (1898 - 1977) - żeglarz polarny
p.47-63
Bohdan Czarnecki
Retrospektywna ocena zdrowia uczestników wyprawy "Belgiki", pierwszego zimowania w Arktyce
p.64-65
Janusz R. Sobczyk
Lekarz wojskowy Józef Trzemeski (1878-1923) - przyczynek do biografii polarnej zapomnianego Polaka
p.66-75