Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 11

Kraków 2003


Od Redakcji
Profesor Stanisław Siedlecki
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Krajowe i Międzynarodowe Organizacje Polarne
Kronika
Filatelistyka
Z Dziejów Polarystyki
Varia

Biuletyn Polarny 11
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Kazimierz Pękala
Członkowie Redakcji
Marek Grześ, Adam Krawczyk, Maria Olech, Janina Repelewska-Pękalowa
Sekretarz Redakcji
Marek Doktor
Sekretarz d.s. Technicznych
Jarosław Majka

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od Redakcji
p.5-6
Stanisław Siedlecki
Krzysztof Birkenmajer
Pożegnanie Stanisława Siedleckiego
p.7-9
Seweryn Maciej Zalewski
Stanisław Siedlecki - założenie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie (październik 1956 - październik 1958)
p.10-12
Andrzej Manecki
Krakowskie i Spitsbergeńskie spotkania ze Stanisławem Siedleckim
p.12-15
Jan Marcin Węsławski, Wojciech Moskal, Marek Zajączkowski, Sławomir Kwaśniewski, Jacek Jezierski, Józef Wiktor
Wspomnienia o Profesorze Stanisławie Siedleckim
p.16-22
Wyprawy i programy badawcze
Andrzej Zbroszczyk
XXI Wyprawa do Polskiej Akademii Nauk Spitsbergen - Hornsund 1998/1999
p.23-26
Andrzej Zbroszczyk
XXI Wyprawa do Polskiej Akademii Nauk Spitsbergen - Hornsund 2001/2002
p.26-31
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Badań Antarktycznych w czasie XXVI Wyprawy na Stację H. Arctowskiego, listopad 2001 - listopad 2002
p.31-35
Jerzy Czerny, Andrzej Manecki, Maciej Manecki
Przebieg i program badań Geologicznej Wyprawy Polarnej Akademii Górniczo-Hutniczej, Spitsbergen 2002
p.35-40
Stefan Bartoszewski
XIV Wyprawa Geograficzna Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen
p.40-42
Aleksander Guterch
Ramowy Narodowy Program Badań Polarnych 2002-2010
p.42-43
Sympozja i konferencje
Jerzy Pereyma
V International Symposium on Glacier Caves and Cryocarst in Polar and High Mountain Regions. Courmayeour, Italy, 15-18 April 2000
p.44
Maria Olech
XXIX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Kraków 2003
p.45-46
Krajowe i międzynarodowe organizacje polarne
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Sprawozdanie z obrad Komitetu Ochrony Środowiska (CEP) na 26 Spotkaniu Konsultacyjnym Państw Sygnatariuszy Układu Antarktycznego (ATCM), Madryt 9-13 VI
p.47-48
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Po 10 latach Fundacja im. Henryka Arctowskiego PAN - zakończyła działalność
p.48-51
Kronika
Piotr Głowacki
Sprawozdanie z Wyjazdu do Norwegii w Ramach Wizyty Oficjalnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii
p.52-54
Filatelistyka
Janusz R. Sobczyk
Edmund Hillary i Vivian Fuchs - Spotkanie na Biegunie Południowym (22 I 1958)
p.55-57
Z dziejów polarystyki
Paweł Zając
Roald Amundsen i "Northwest Passage", sto lat od rozpoczęcia wyprawy na statku "Gjoa", 1903-2003
p.58-61
Andrzej Kotowiecki
Pierwszy nad Arktyką
p.61-64
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Wschodnia Antarktyda po 34 Latach z rosjanami
p.64-75
Andrzej Kotowiecki
Status prawny meteorytów znajdowanych na Antarktydzie i Spitsbergenie
p.76-84
Henryk Gurgul
Program rozwoju Muzeum Morskiego Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
p.84-85
Jadwiga Łopatka, Janina Misztal
Profesor A. B. Dobrowolski patronem młodzieży Gimnazjum nr 2 w Warszawie
p.86-89