Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 14

Kraków 2008


Od Redakcji
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Kronika
Z Dziejów Polarystyki
Varia
Fotografie zawarte w numerze
Wskazówki dla Autorów

Biuletyn Polarny 14
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Maria Olech
Członkowie Redakcji
Marek Doktor, Piotr Köhler, Jerzy Pereyma, Kazimierz Pękala, Janina Repelewska-Pękalowa
Sekretarz Redakcji
Jarosław Majka, Maciej Dwornik

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od Redakcji
p.5-6
PDF
Wyprawy i programy badawcze
Andrzej Araźny
XXX Wyprawa Polarna Polskiej Akademii Nauk Spitsbergen - Hornsund 2007-2008
p.7-18
PDF
Jerzy Melke
Sprawozdanie z XIX Wyprawy Geograficznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen
p.19-20
PDF
Krzysztof Pabis, Anna Jażdżewska, Anna Kostecka
Wyprawa antarktyczna na statku m/v Polar Pioneer, marzec-maj 2007
p.21-23
PDF
Grzegorz Rachlewicz, Zbigniew Zwoliński
Przygotowania do Międzynarodowego Roku Polarnego w okolicach Zatoki Petunia, Spitsbergen Środkowy
p.23-26
PDF
Ireneusz Sobota
Rozbudowa Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie
p.27-33
PDF
Barbara Wojtasik, Tadeusz Namiotko, Jerzy Sell
Udział Katedry Genetyki Uniwersytetu Gdańskiego w badaniach polarnych
p.33-35
PDF
Sympozja i konferencje
Katarzyna J. Chwedorzewska
Obchody XXX lecia Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego
p.36-38
PDF
Maria Dybowska
Piąty Międzynarodowy Kongres Arktycznych Nauk Społecznych (ICASS V)
p.38-40
PDF
Andrzej Gaździcki, Krzysztof Jażdżewski
XXIX SCAR Business Meetings and SCAR Approved Workshops (8-16 July), SCAR 2nd Open Science Conference (12-14 July), SCAR Delegates Meeting (17-19 July 2006) Hobart, Australia
p.41-51
PDF
Jarosław Majka
The Artic Conference Days 2007
p.52-53
PDF
Jerzy Pereyma
IV Międzynarodowy Rok Polarny, Wrocław 23-24 maja 2008
p.54-56
PDF
Mateusz Strzelecki
IPY New Generation Polar Researcher Symposium, May 4-11, 2008, Colorado Springs, USA
p.57-59
PDF
Kronika
Piotr Głowacki
Pożegnanie Jakuba Dopierały
p.60
PDF
Z dziejów polarystyki
Aleksandra Teresa Szefler
Prace nad filmem o norweskim polarniku Hallvardzie Devoldzie
p.61-63
PDF
Varia
Maria A. Olech, Piotr Köhler
Apel Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof. Zdzisława Czeppego
p.64-65
PDF
Piotr Köhler
Egzemplarze archiwalne Biuletynu Polarnego
p.65-66
PDF
Maria A. Olech
Polish Polar Research na Liście Filadelfijskiej
p.66-67
PDF
Wskazówki dla autorów
Wskazówki dla autorów
p.69-70
PDF
Fotografie zawarte w numerze

XXX Wyprawa Polarna PAN Spitsbergen-Hornsund 2007-2008 (fot. W. Kaszkin)
Stoją od lewej: Mariusz Skarzyński (meteorolog), Andrzej Araźny (kierownik Wyprawy, bioklimatolog), Paweł Czubak (geofizyk), Michał Sawicki (sejsmolog, elektryczność atmosfery), Robert Żmuda (środowisko abiotyczne),
na dole od lewej: Witold Kaszkin (informatyk), Krzysztof Gandor (mechanik), Jerzy Kwaczyński (meteorolog), Krzysztof Stankowicz (środowisko biotyczne)

Polska Stacja Polarna PAN w Hornsundzie we wrześniu 2007 r. (fot. A. Araźny)

Uczestnicy XIX Wyprawy UMCS na Spitsbergen oraz Goście

Od lewej stoją: J. Nitychoruk, A. Gluza, J. Dzierżek, G. Siwek, M. Melke, M. Świtoniak.
Siedzą od lewej: K. Siwek, B. Jach-Siwek, D. Zagórska, P. Zagórski, P. Bartmiński, J. Melke.

Biologowie uczestniczący w wyprawie przed stacją im H. Arctowskiego
(od lewej: K. Jażdżewski, J. Siciński, M. Błażewicz-Paszkowycz, K. Bącela, A. Kostecka, A. Jażdżewska, A. Weydmann, K. Pabis)

Stacja Polarna UMK po rozbudowie (fot. I. Sobota)

Budowniczy Stacji Polarnej UMK
Stoją od lewej: Krzysztof Zieliński, Zbigniew Konieczka, Ireneusz Sobota, Przemysław Wyszyński, Michał Król.
Siedzą od lewej: Dariusz Witkowski, Krzysztof Przybylski i Rafał Zieliński (fot. I. Sobota).