Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 15-16

Kraków 2010


Od Redakcji
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Krajowe i Międzynarodowe Organizacje Polarne
Z Dziejów Polarystyki
Varia
Wskazówki dla Autorów

Biuletyn Polarny 15-16
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Maria Olech
Członkowie Redakcji
Marek Doktor, Piotr Köhler, Jerzy Pereyma, Kazimierz Pękala, Janina Repelewska-Pękalowa
Sekretarz Redakcji
Jarosław Majka, Maciej Dwornik

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od Redakcji
p.5-7
PDF
Wyprawy i programy badawcze
Małgorzata Korczak-Abshire, Katarzyna J. Chwedorzewska
Flaga "The Explorers Club" na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego
p.9-13
PDF
Maciej Manecki
25 lat badań i geologicznych wypraw polarnych na Spitsbergen Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej (1984-2009)
p.14-20
PDF
Marek Szymocha
XXXI Wyprawa Polarna Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergen, Hornsund 2008-2009
p.21-31
PDF
Sebastian Sikora, Aleksandra Smyrak-Sikora
XXXII Wyprawa Polarna Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergen, Hornsund 2009-2010
p.32-39
PDF
Michał Węgrzyn
Wyprawa naukowa pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na zachodnie wybrzeże Sorkapp Landu w roku 2008
p.40-44
PDF
Sympozja i konferencje
Katarzyna J. Chwedorzewska
SCADM (Standing Committee on Antarctic Data Management) meeting, Amsterdam 7-9 September 2009
p.45-46
PDF
Katarzyna J. Chwedorzewska, Małgorzata Korczak
SCAR/IASC IPY Open Science Conference St. Petersburg, Russia, July 8-11, 2008 Polar Research - Arctic and Antarctic perspectives in the International Polar Year
p.47-48
PDF
Małgorzata Korczak
The CEP/ SC-CAMLR Workshop: An opportunity for enhanced integrated policies in the Antarctic Treaty System
p.49-51
PDF
Andrzej Kotowiecki
International Arctic Social Sciences Association
p.52-55
PDF
Piotr Köhler
Polarystyka na Międzynarodowych Kongresach Historii Nauki: XXII (Pekin, Chiny, 24-30 VII 2005) i XXIII (Budapeszt, Węgry, 28 VII - 2 VIII 2009)
p.56-58
PDF
Jacek Siciński, Alicja Konopacka
XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź 18-19 czerwca 2010 roku
p.59-61
PDF
Krajowe i Międzynarodowe Organizacje Polarne
Maja Masłowska
Stowarzyszenie Naukowców Polarnych u Progu Kariery - APECS Polska
p.62-63
PDF
Z dziejów polarystyki
Tomasz Schramm
Działalność polarna profesora Ryszarda Wiktora Schramma
p.64-70
PDF
Jerzy Pereyma
Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie
p.71-76
PDF
Jarosław Majka
Pięćdziesięciolecie wypraw Profesora Davida Godfreya Gee na Spitsbergen
p.77-80
PDF
Varia
Piotr Köhler
Baza polskich publikacji polarnych w Internecie
p.81-85
PDF
Maja Masłowska
Uniwersytet pod biegunem
p.86-87
PDF
Bronisław Wojtuń
Ochrona przyrody w rejonie Polskiej Stacji Polarnej IGF PAN w Hornsundzie
p.88-89
PDF
Informacje dla Autorów i Czytelników
Piotr Köhler
Egzemplarze archiwalne Biuletynu Polarnego
p.90-91
PDF

Wskazówki dla autorów

p.93-94
PDF