Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 17-18

Kraków Wrocław 2014


Od Redakcji
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Kronika
Z Dziejów Polarystyki
Postacie Polarystyki
Varia

Biuletyn Polarny 17-18
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Maria Olech
Członkowie Redakcji
Marek Doktor, Piotr Köhler, Jarosław Majka, Jerzy Pereyma, Kazimierz Pękala
Sekretarze Redakcji
Maciej Dwornik, Karolina Kośmińska

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od Redakcji
5-6
Wyprawy i programy badawcze
Anna Kowalska
p.7-10
PDF
Marek Grad, Wojciech Czuba, Aleksander Guterch
Sejsmiczne badania struktury skorupy ziemskiej w rejonie Archipelagu Svalbard - współpraca międzynarodowa, wyniki, plany na przyszłość
p.11-14
PDF
Henryk Marszałek
"GRENLANDIA 2012" - II Wyprawa Polarna Uniwersytetu Wrocławskiego "Śladami Profesora Alfreda Jahna - Honorowego Obywatela Wrocławia"
p.15-16
PDF
Maria Olech
Przejście Północno-Zachodnie (Northwest Passage) - wyprawa francusko-polska
p.17-18
PDF
Jacek Siciński, Krzysztof Pabis
Fauna denna Zatoki Admiralicji w badaniach Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii Uniwersytetu Łódzkiego podczas Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2009
p.19-22
PDF
Sympozja i konferencje
Jan Klementowski
40 lat "Baranówki" - Stacji polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie
p.23-24
PDF
Małgorzata Korczak-Abshire, Maja Lisowska, Michał Węgrzyn
"Jak z powodzeniem napisać pracę naukową". Warsztaty stowarzyszenia naukowców polarnych u progu kariery w Polsce (APECS Polska), 14 czerwca 2012, XXXIV Sympozjum polarne w Sosnowcu
p.25-26
PDF
Michał Łuszczuk
Badania politologiczne nad Arktyką. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Współpraca i rywalizacja międzynarodowa w regionie Arktyki na początku XXI wieku", Lublin, 27.11.2010 r
p.27-30
PDF
Jarosław Majka
The Sixth International Conference on Arctic Margins, Fairbanks, Alaska, USA
p.31-32
PDF
Krzysztof Michalski
SVALGEOBASE - Międzynarodowe Warsztaty Geologiczne na Svalbardzie (1-8 września 2013)
p.33-35
PDF
Jerzy Pereyma
35 Sympozjów Polarnych
p.36-38
PDF
Kronika
Zbigniew Klimowicz, Jacek Chodorowski
Pamięci prof. dr hab. Jerzego Melke
p.39-40
PDF
Waldemar Walczowski
Odszedł kolejny polarnik. Wspomnienie o Profesorze Janie Piechurze
p.40-42
PDF
Postacie polarystyki
Maciej Dwornik
Nagroda Super Kolosa dla Profesora Krzysztofa Birkenmajera
p.43
PDF
Krzysztof Birkenmajer
Stanisław Siedlecki (1912-2002) - w stulecie urodzin
p.44-46
PDF
Piotr Köhler
Stulecie urodzin wielkiego polskiego polarnika Stanisława Siedleckiego (1912-2002)
p.47-52
PDF
Jarosław Majka
Profesor Andrzej Manecki w trzydziestolecie działalności polarnej i osiemdziesięciolecie urodzin
p.53-55
PDF
Z dziejów polarystyki
Piotr Köhler
75. Rocznica Polskiej wyprawy na Grenlandię 1937 r
p.57-61
PDF
Piotr Köhler
Osiemdziesięciolecie Polskiej Wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią
p.62-66
PDF
Piotr Köhler
Stulecie zdobycia bieguna południowego
p.67-72
PDF
Adam Krawczyk
Polskie ślady na Wyspie Niedźwiedziej (1932-1933)
p.73-75
PDF
Zbigniew Wójcik
Władysław Umiński - zapomniany popularyzator przyrody obszarów polarnych
p.76-79
PDF
Varia
Maria Dybowska
Mniej znane dokumenty syberyjskie
p.81-82
PDF
Cezary Kalinowski
Rok Aliny i Czesława Centkiewiczów w Legionowie
p.83-85
PDF
Katarzyna J. Chwedorzewska
Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego i Zakład Biologii Antarktyki w strukturach Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
p.87
PDF
Informacje dla Autorów i Czytelników
Piotr Köhler
Egzemplarze archiwalne Biuletynu Polarnego
p.87
PDF
Piotr Köhler
Biuletyn Polarny w Internecie
p.88
PDF

Wskazówki dla autorów

p.93-94
PDF