Strona Główna

Aktualności

BIULETYN POLARNY 19-20

Kraków Wrocław 2016


Od Redakcji
Wyprawy i Programy Badawcze
Sympozja i Konferencje
Kronika
Z Dziejów Polarystyki
Postacie Polarystyki
Varia

Biuletyn Polarny 19-20
Komitet Redakcyjny:
Redaktor
Andrzej Manecki
Zastępca Redaktora
Maria Olech
Członkowie Redakcji
Marek Doktor, Piotr Köhler, Jarosław Majka, Jerzy Pereyma, Kazimierz Pękala
Sekretarze Redakcji
Maciej Dwornik, Karolina Kośmińska

Od redakcji
Andrzej Manecki
Od Redakcji
p.5-6
PDF
Wyprawy i programy badawcze
Jakub Bazarnik, Karolina Kośmińska, Jarosław Majka, Karsten Piepjohn
Sejsmiczne badania geodynamiczne Instytutu Geofizyki PAN w rejonie Svalbardu
p.7-10
PDF
Katarzyna Greń
Badania polarne Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na Spitsbergenie
p.11-13
PDF
Karolina Kośmińska, Karol Faehnrich, Maciej Manecki, Jarosław Majka
p.13-17
PDF
Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk
Nowe badania nad sukcesją pierwotną na przedpolach lodowców Spitsbergenu
p.18-21
PDF
Sympozja i konferencje
Andrzej Gaździcki
XXXIII SCAR Biennial Meetings w Auckland, Nowa Zelandia, 24 sierpnia - 3 września 2014 r
p.22-29
PDF
Piotr Köhler, Maja Lisowska, Wiesław Ziaja
Kongres Arctic Science Summit Week, Kraków, 13-19 IV 2013
p.30-36
PDF
Michał Łuszczuk
Sprawozdanie z Ósmego Międzynarodowego Kongresu Arktycznych Nauk Społecznych (ICASS VIII) w Prince George, Kanada
p.36-38
PDF
Michał Łuszczuk
Sprawozdanie z konferencji "Arctic Circle" w Rejkiawiku, Islandia; 12-14 X 2013
p.38-41
PDF
Krzysztof Migała, Jerzy Pereyma
XXXV Sympozjum Polarne, Wrocław 2014
p.41-43
PDF
Jerzy Pereyma
Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 40-lecie powstania
p.44-47
PDF
Kronika
Piotr Köhler
Profesor Krzysztof Birkenmajer wyróżniony dyplomem Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Kraków, 19 V 2014)
p.48-49
PDF
Adam Piestrzyński
Tytuł Profesora Honorowego AGH dla Profesora Andrzeja Maneckiego, Kraków, 1 VII 2015
p.50-52
PDF
Postacie Polarystyki
Maria Agata Olech, Jerzy Pereyma
Stanisław Misztal - Hwiej (1942-2012)
p.53-55
PDF
Jerzy Pereyma
100-lecie urodzin Profesora Alfreda Jahna (1915 - 1999)
p.56-61
PDF
Tymoteusz Sawiński
Pierwszy pilot polarny Jan Nagórski - Setna rocznica pionierskich lotów w Arktyce
p.62-64
PDF
Z dziejów polarystyki
Piotr Köhler
Osiemdziesięciolecie Polskiej Wyprawy na Spitsbergen w 1936 r.
p.65-68
PDF
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Dlaczego Zakład Biologii Antarktyki wszedł w skład Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
p.68-70
PDF
Varia
Irena Giełwanowska
Uprawa roślin polarnych
p.71-75
PDF
Piotr Köhler
Apel Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego o nadsyłanie fotografii
p.76
PDF