Licencja Wydziałowa MSDN AA

 

MSDN Academic Alliance jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Wydział WGGiOŚ AGH posiada subskrypcję MSDNAA, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów Wydziału jednak wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych.

Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. Nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego).

Wszyscy studenci Wydziału mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych!

Ponadto student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach nie zarobkowych) używać oprogramowania MSDNAA.

Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji (przykładowo mając Windowsa XP z MSDNAA nie można go uaktualnić do Windowsa Vista).

Może dalej korzystać z poprawek (np. za pośrednictwem Windows Update). Może również wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego programowania oraz je odtwarzać.

Umowa licencyjna EULA wraz z załącznikiem znajduje się na stronie

 http://msdn.microsoft.com/academic/program/eula/default.aspx

Pełna lista oprogramowania dostępna jest pod adresem

 http://msdn.microsoft.com/subscriptions/index/default.aspxELMS (E-Academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania dostępnego w MSDN AA wśród wykładowców i studentów. System sam generuje klucze aktywacyjne. Każda uczelnia posiadająca MSDN AA może nieodpłatnie skorzystać z ELMS. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla studentów (którzy mogą sami pobierać oprogramowanie) jak i dla Administratorów  (gdyż rejestracja liczby pobranego oprogramowania dokonuje się automatycznie).
 


STUDENCI

 

Aby uzyskać konto w systemie ELMS umożliwiające generowanie kluczy i pobranie oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu MSDN AA wyślij email (z konta uczelnianego! serwer Geolog www.geol.agh.edu.pl/poczta ) na adres elms@geol.agh.edu.pl.
 

Proszę dopilnować, aby w temacie znalazło się słówko ELMS lub MSDN.

W emailu podaj informacje o:

  • rodzaj studiów (stacjonarne / niestacjonarne / doktoranckie) - podać w temacie

  • kierunek i rok studiów.

  • nr albumu

  • imię nazwisko

  • login kona do serwera Geolog (geolog.geol.agh.edu.pl)

          

 

Studenci Studiów Stacjonarnych, którzy zaakceptowali REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ WGGIOS AGH mają założone konta w systemie MSDN na podstawie list z Dziekanatu.

 

           

##################################################

 

" Kliknij tutaj aby odzyskać hasło do MSDN "

 

##################################################

 

https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/ForgotPassword.aspx?ws=0ebd9c5a-a68b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8

 

Username to (adres emailowy): s0000000@geol.agh.edu.pl

 

Gdzie s000000 to numer albumu

 

 

 

PRACOWNICY

 

Aby uzyskać konto w systemie ELMS umożliwiające generowanie kluczy i pobranie oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu MSDN AA proszę wysłać email (z konta uczelnianego! np. login@geol.agh.edu.pl) na adres elms@geol.agh.edu.pl.

 

W email proszę umieścić:

  • Imię i Nazwisko

  • Informacje dotyczące jednostki, w której są Państwo zatrudnieni

  • Adres uczelnianego email

Licencja MSDN AA są objęci tylko pracownicy Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska zajmujący się badaniami lub dydaktyką (zatrudnieni na stanowisku Badawczym lub Dydaktyczny)

 

Email proszę podpisać koniecznie swoim imieniem i nazwiskiem.


Więcej o MSDN AA dowiesz się ze strony

 http://www.codeguru.pl/faq.aspx

 

Logowanie do strony ELMS

http://msdn62.e-academy.com/agh_wgeos

 

 


Projekt, wykonanie i administracja: Janusz Zajega