html site templates
Marek Hajto

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału 
Geologiczno-Poszukiwawczego (obecnie Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska) w Krakowie.
Autor licznych publikacji z dziedziny geotermii. Koordynator szeregu projektów naukowych, badawczych i wdrożeniowych poświęconych wykorzystaniu energii geotermalnej w Polsce, w tym projektów prac
geologicznych, które zaowocowały odkryciem złóż wód geotermalnych.
Koordynator i główny wykonawca kilku obszernych monografii wydanych w latach 2006–2013 w formie atlasów geotermalnych obejmujących 90% powierzchni Polski, które stanowiły podwaliny wielu nowych odkryć złóż wód geotermalnych w kolejnych latach.
Ekspert ministerstwa środowiska ds. geotermii, członek zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA) oraz członek Komisji Zasobów IGA.
Współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________

Media o geotermii

Aby zostać odesłanym do materiału kliknij na nazwę pod wybranym zdjęciem.

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________

Publikacje

Poniżej przedstawione są wybrane publikacje.
Spis wszystkich znajdziesz tutaj...

2005

Zasoby i możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

W. Górecki, M. Hajto
Materiały Budowlane, 62-64

2006

Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim

W. Górecki, M. Hajto, i in.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. MOŚ, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2007

Zasoby energii geotermalnej w formacjach mezozoicznych i paleozoicznych Niżu Polskiego

M. Hajto
Technika Poszukiwań Geologicznych 46 (2), 57-61

2008

Perspektywy nowych projektów geotermalnych na tle rozmieszczenia zasobów wód termalnych na Niżu Polskim

M. Hajto, W. Górecki
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

2009

Możliwości zagospodarowania złóż wód termalnych w rejonie miasta Poddębice

A. Karska, M. Hajto
Technika Poszukiwań Geologicznych 48 (2), 89-100

2010

Możliwości zagospodarowania wód termalnych w rejonie powiatu gorlickiego

M. Hajto, W. Górecki
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

2011

Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich

W. Górecki, M. Hajto, i in.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. MOŚ, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2013

Atlas Geotermalny Karpat Wschodnich

W. Górecki, M. Hajto, i in.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. MNiSW Warszawa 1, 796

2020

Thermal waters of central Poland: a case study from Mogilno–Łódź Trough, Poland

A. Sowiżdżał, M. Hajto, E. Hałaj
Environmental Earth Sciences 79 (5), 1-11

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________

Kontakt

Wypełnij poniższy formularz

Mobirise
Adres

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Gmach główny A-0

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
A-0, III p., pok. 304b 

Kontakt

Telefon: +48 12 617 38 39
Fax: +48 12 617 38 39