adres:
 Akademia Górniczo - Hutnicza
 al. Mickiewicza 30
 30 - 059 Kraków

 kontakt:
 Kierownik Katedry:
 prof dr hab inż. Adam Piestrzynski
 tel. (12) 617 - 24 - 33
       

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej powstała w wyniku połączenia wcześniej istniejących jednostek zajmujących się problematyką złożową i górniczą. W skład nowo utworzonej Katedry weszli pracownicy Zakładu Złóż Rud i Soli, Zakładu Geologii Złóż Węgla, Zakładu Złóż Surowców Skalnych, Katedry Geologii Kopalnianej oraz Zakładu Stratygrafii i Geologii Regionalnej.Zakres i tematyka badań wykonywanych w Katedrze Geologii Złożowej i Górniczej obejmuje całe spektrum problemów złożowych, począwszy od poszukiwania i rozpoznania złóż surowców mineralnych, poprzez ich ocenę jakościową i ilościową, aż do obsługi geologicznej kopalń. Ponadto prowadzone są badania z zakresu oceny procesów przeróbki surowców mineralnych, oceny wpływu zakładów górniczych na środowisko wraz z poeksploatacyjnym zagospodarowaniem kopalń.


       Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dane o składzie osobowym znajdują się na podstronach poszczególnych Pracowni na które serdecznie zapraszamy.