AGH Wersja polska WGGiOŚ Geological Museum Geological Museum Engish version


Gromadzenie okazów mineralogicznych i geologicznych posiada wieloletnie tradycje. Tworzone kolekcje zaspokajały ciekawość i chęć poznania rzeczy niezwykłych. Rozwój szkolnictwa górniczego i geologicznego powodował konieczność posiadania zbiorów dydaktycznych.


Meteoryt kamiennyMeteoryt kamienny, chondryt oliwinowo-bronzytowy (H5).
Pułtusk - spadek 30.XII.1868r. godz.19. Orginalna metryka okazu sporządzona przez specjalistyczną firmę działającą od ponad 160 lat. Okaz - 4cm.

 Wraz z powołaniem do życia Akademii Górniczej w 1919 r. i utworzeniem w 1920 r. Zakładu Geologii Ogólnej i Paleontologii pod kierownictwem prof. dr Walerego Goetla rozpoczęto gromadzenie i kompletowanie kolekcji geologicznych. Początkowo korzystano z gościny Gabinetu Geologicznego UJ, aż do końca roku akademickiego 1924/25, a także Zakładu Paleontologii UJ, po czym wykłady i ćwiczenia zostały przeniesione do sali Zakładu przy ulicy Loretańskiej 18. Asystenci E. Panow i A. Niewiestin zajęli się zbieraniem okazów skał i skamieniałości. Wycieczki prof. dr W. Goetla m. in. w Alpy i do Islandii przyczyniały się do wzbogacania zbiorów. W roku akademickim 1925/26 dokonano formalnego podziału na Zakład Geologii Ogólnej i Zakład Paleontologii. Ważna zmiana w warunkach pracy Zakładu Geologii Ogólnej nastąpiła w roku akademickim 1930/31. Nowe pomieszczenia w budynku przy al. Mickiewicza 30 stworzyły możliwość podjęcia międzynarodowej wymiany zbiorów geologicznych. Wybuch wojny w 1939 r. i obsadzenie budynku uczelni władzami okupacyjnymi spowodowały ograbienie i częściowe zdewastowanie zbiorów. W 1940 r. prof. dr W. Goetel, za zgodą władz okupacyjnych, zorganizował w budynku Akademii Górniczej na Podgórzu, Szkołę Górniczo-Hutniczo-Mierniczą. Dało to możliwość uporządkowania i uzupełnienia przez dr E. Panowa zbiorów geologicznych. W okresie powojennym dzięki dużemu wysiłkowi dr E. Panowa powstał przy Zakładzie Geologii Ogólnej I, zalążek muzeum geologicznego ze zbiorami dotyczącymi geologii dynamicznej, paleontologii, stratygrafii i geologii regionalnej.
 
Widok ogólnyGeologia dynamiczna
Zdjęcia archiwalne. Zbiory Zakładu Geologii Ogólnej. 1952 rok.

Wraz z odejściem w 1961 r. prof. dr W. Goetla na emeryturę, kierownictwo Katedry objął prof. dr H. Świdziński. Nastąpiła również zmiana lokalu - oddano pomieszczenia na parterze (w tym salę wystawową), w zamian uzyskując pomieszczenia na drugim piętrze gmachu głównego. Dużą część gablot wystawowych umieszczono na korytarzu. W 1965 roku, za kadencji dziekańskiej Pani Prof. dr hab. Kamili Skoczylas-Ciszewskiej, powołano "Komisję do spraw budowy Muzeum Geologicznego" pod przewodnictwem prof. dr inż. Józefa Poborskiego.

Podjęto reorganizację muzeum:

  • zwrócono się do zakładów górniczych i geologicznych o pomoc w pozyskaniu okazów,
  • opracowano ramowy i szczegółowy scenariusz wystawy,
  • wykonano projekty wnętrz i gablot,
  • zgromadzono okazy potrzebne do realizacji wystawy,
  • wykonano plansze graficzne oraz figury dinozaurów,
  • zainstalowano oświetlenie ekspozycji,
  • zmontowano przyścienne, przeszklone i oświetlone od wewnątrz gabloty.
Dalej >>


| Główna | Historia | Wystawy | Galeria | Wydarzenia | Giełdy | Kontakt |
Projekt i wykonanie: Justyna Bała