AGH Wersja polska WGGiOŚ Muzeum Geologiczne Muzeum Geologiczne Engish version


Konferencja pt. „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea Uczelniane”
22–24 listopada 2017 r.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych przy wsparciu Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea Uczelniane”. Celem konferencji jest między innymi omówienie roli muzeów uczelnianych, problematyki ich działalności, możliwości i sposobów popularyzacji zbiorów, a także określenie zadań tej grupy muzealnej.

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

I. Dziedzictwo i tożsamość – Znaczenie muzeum uczelnianego dla społeczności akademickiej – Muzeum akademickie w historycznym budynku – Dziedzictwo akademickie a kultura miasta i społeczność lokalna – Absolwenci a muzeum (dziedzictwo akademickie) – wzajemne relacje i korzyści z nich płynące. Muzeum jako łącznik z absolwentami – potencjalnym sponsorem

II. Praktyki muzealne (dobre przykłady) – Administrowanie kolekcją – Polityka gromadzenia zbiorów – Uregulowania prawne muzeów uczelnianych; kolizja przepisów – Promocja muzeów akademickich

III. Popularyzacja dziedzictwa akademickiego – Rola wystaw w popularyzacji dziedzictwa akademickiego – Kadra akademicka jako zaplecze dla działań muzealnych – Rada Muzealna jako lobby muzealne

IV. In posterum – Jak budować prestiż muzeum uczelnianego? – Muzeum uczelniane jako narzędzie komunikacji (w nawiązaniu do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i porozumieniu o współpracy uczelni polskich) – Edukacja w zakresie dziedzictwa akademickiego w ramach studiów wyższych jako rodzaj standardu do przyjęcia przez polskie uczelnie wyższe

Do pobrania program konferencji
Strona Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

NOC MUZEÓW W KRAKOWIE
15/16 maja 2015

Plakat

Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich
23 listopada 2014 r.

Plakat

NOC MUZEÓW W KRAKOWIE
16/17 maja 2014

Plakat

NOC MUZEÓW W KRAKOWIE
17/18 maja 2013

Noc Muzeów w Krakowie 17/18.05.2013r - program specjalny:

wystawa "Minerały ze złóż cynku i ołowiu (Dalniegorsk - Rosja, Madan - Bułgaria, Trepca - Kosowo, Olkusz - Polska i in.)"

referaty z pokazem slajdów
20.00 Jarosław Prsek "Ciekawostki geologiczne Kosova: kopalnia PB-Zn Trepca - unikatowe złoże kryształów",
20.30 Maciej Wojdat "Skamieniałości Pienińskiego Pasa Skałkowego na Ukrainie"'
21.00 Joanna Kołodziejczyk "Podróż do serca Azji - wyprawa do republiki Tuwa"
21.30 Andrzej Kuźma "Kolekcja i kolekcjonowanie agatów".

Wystawa EWOLUCJA STAWONOGÓW
Wystawa otwarta: poniedziałek - piątek 10.00-14.00,
Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH, I piętro "Akwarium"

Plakat
Mineralien Hamburg
33rd International Show for Minerals, Fossils, Precious Stones and Jewellery
3 - 5 December 2010
Plakat

Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH zostało zaproszone do przygotowania wystawy towarzyszącej na Mineralienmesse Hamburg w dniach 3-5.12.2010r. Przygotowania trwały od lata 2009r. Do konkretnej pracy przystąpiono w kwietniu 2010r. Mineralienmesse Hamburg to jedna z czterech największych tego typu imprez na świecie. Odwiedza ją zwykle ponad 20 000 gości. Spośród wystaw towarzyszących główne miejsce zajmował temat „Polska – minerały i inne skarby”. Było to poprzedzone szeroką kampanią informacyjną i reklamową, szczególnie na stronach internetowych Targów w Hamburgu i w czasopismach kolekcjonerskich. W numerze 6/2010 „Mineralien Welt” ukazały się cztery obszerne artykuły w języku niemieckim: „ O „białym złocie”: Wieliczka & Bochnia. Mioceńskie złoża soli w okolicy Krakowa” – R. Molenda, Kajetan d’Obyrn, Krzysztof Zięba (str.18-31); „Minerały z dawnej Kopalni Soli „Solno” w Inowrocławiu” – T. Praszkier (str. 32-43); „Minerały ze złóż Pb-Zn z regionu śląsko-krakowskiego” – R. Molenda (str. 44-51); „Agaty z Kotliny Kłodzkiej” – R. Molenda (str. 52-57). Obszerna informacja została zamieszczona w „Wykazie wystawców i programie wystaw towarzyszących” wydawanym z okazji Mineralienmesse Hamburg. W numerze 1/2011 „Mineralien Welt” wydrukowano reportaż z Mineralien Hamburg 2010, w którym swoją opinię wyrażał Steffen Jahn. Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH koordynowało i przygotowało wystawę dotyczącą: agatów z kotliny kłodzkiej, speleologii, amonitów jurajskich z okolicy Krakowa, minerałów ze złóż Zn-Pb z regionu śląsko-krakowskiego oraz soli mioceńskich z Kopalni Soli w Wieliczce i w Bochni. Razem obejmowało to 15 gablot wystawowych, 3 ścianki i jeden wielkoformatowy tryptyk (3,3x7,5 m). Wybrane do ekspozycji okazy i materiały należało przetransportować do Hamburga. Na ustawienie i dopracowanie ekspozycji mieliśmy zaledwie około 16 godzin. Na spakowanie po wystawie jeszcze mniej czasu. Dzięki sprawnej organizacji, zaangażowaniu współpracowników, współpracy z firmą wystawienniczą i osobistemu, bardzo dużemu, zaangażowaniu Rainera Bode osiągnęliśmy zamierzony efekt. Małopolski zespół pracował w składzie: Remigiusz Molenda (Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH), Janusz Wiewiórka (wolontariusz – emerytowany geolog i przewodnik), Andrzej Bezkorowajny (kolekcjoner, wolontariusz, Kopalnia Soli „Bochnia”), Bernadetta Stochel (kolekcjonerka, wolontariuszka, Kopalnia Soli „Bochnia”), Mateusz Bezkorowajny (student, wolontariusz), Katarzyna Dzidek (przewodniczka, Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp.z o.o.), Paweł Janowski (rzeźbiarz, Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o. o.). Fotoreportaż z Mineralienmesse Hamburg dzięki zdjęciom udostępnionym przez: serwis prasowy „Hamburg Messe und Congress” – Foto HMC/Katrin Neuhauser (KN), Stephen Wallocha (WA); Rainera Bode i Remigiusz Molendę.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ


Wystawa „Geologia w makrofotografii” w Bałtowskim Parku Jurajskim

Wystawa „Geologia w makrofotografii” przygotowana przez Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH gościła w Bałtowskim Parku Jurajskim w dniach od 11. września do końca grudnia 2010r. Wystawiono tam kilkadziesiąt wielkoformatowych fotogramów minerałów i skamieniałości autorstwa Roberta Słabońskiego i Remigiusza Molendy. Wystawę można było zwiedzać w pomieszczeniach starego, zabytkowego młyna w trakcie „Pikniku Jurajskiego”, który odbywał się w dniach 11-19.09.2010r., a także w późniejszych miesiącach. Fotoreportaż z wystawy – fot. R. Molenda.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
NOC MUZEÓW, 14/15 maja 2010r.
godz.: 19:00-1:00
Wystawa "W KANIONIE COLCA I DOLINIE WULKANÓW W PERU"

Plakat
   
NOC MUZEÓW W KRAKOWIE
15/16 maja 2009

Plakat

Wystawa"AMERICA LATINA"
FOTOGRAMY Z PRAC ARCHEOLOGICZNYCH W NAKUM - GWATEMALA

Plakat
   

SKARBY AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
"Minerały, skamieniałości ,skały"

Plakat
   
Wystawa "KOŚĆ I ZŁOTO" 5 - 18 maja 2008

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
 
Plakat

 
W nocy 18/19 maja 2007r. odbyła się "NOC MUZEÓW"
Plakat
   

W nocy 19/20 maja 2006r. odbyła się "NOC MUZEÓW"
 

 
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ

 
^ Do góry
| Gówna | Historia | Wydarzenia | Giedy | Wystawy | Galeria | Kontakt |
Projekt i wykonanie: Justyna Baa