Zjawiska krasowe
Geologia i bogactwa naturalne regionu krakowskiego
Surowce mineralne Polski
Geologia złóż
Paleontologia
Geologia dynamiczna
Geologia regionalna Polski
Geologia okolic Krakowa
Wystawy czasowe
AGH Wersja polska WGGiOŚ Muzeum Geologiczne Muzeum Geologiczne English version


"Surowce mineralne Polski"
Wystawa umieszczona była w krużgankach holu I piętra. Obecnie znajduje się w korytarzu na wysokim parterze. Ukazuje najważniejsze bogactwa naturalne południowej Polski, począwszy od Gór Świętokrzyskich, poprzez ich obrzeżenie, Wyżynę Lubelską, Zapadlisko Przedkarpackie, Karpaty, Region Śląsko-Krakowski, Sudety aż po Monoklinę Przedsudecką. Każdy z tych regionów posiada bogatą ilustrację w postaci skał i innych surowców mineralnych tam wydobywanych. Schematyczne mapy geologiczne z zaznaczonymi miejscami ich wystepowania pozwalają na szybkie zorientowanie się co do zasobności surowcowej danego regionu oraz umożliwiają zapoznanie się z jego ogólną budową geologiczną.
 


 

^ Do góry
| Główna | Historia | Wystawy | Galeria | Wydarzenia | Giełdy | Kontakt |
Projekt i wykonanie: Justyna Bała