Zjawiska krasowe
Geologia i bogactwa naturalne regionu krakowskiego
Surowce mineralne Polski
Geologia złóż
Paleontologia
Geologia dynamiczna
Geologia regionalna Polski
Geologia okolic Krakowa
Wystawy czasowe
AGH Wersja polska WGGiOŚ Muzeum Geologiczne Muzeum Geologiczne English version


"Geologia złóż"
Umieszczona w bocznych korytarzach na l piętrze gmachu głównego AGH. Rozpoczyna się od podania podstawowych definicji: złoże, systematyka i pozycja przestrzenna, ich powiązania genetyczne. Zwiedzanie wystawy ułatwia schemat rozmieszczenia poszczególnych działów:
1. "Złoża rud",
2. "Złoża ropy i gazu",
3. "Złoża węgli",
4. "Złoża surowców ilastych i krzemionkowych",
5. "Złoża surowców chemicznych".
 


"Złoża rud" - pod tym hasłem kryje się zarówno wydobycie złota, jak również poszukiwanie i wydobycie rud żelaza jak i glinu, to także rzadko występujące pierwiastki jak Ag, Au, B, Be, Cd, Co, Cs, Ga, Gd, Ge, Hf, In, Li, Mo, Nb, Ni, Rb, Re, Sc, Se, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, Tr, U, Y, Zr. Przekroje geologiczne przez złoża rud miedzi m. in. Lubin, Chuquicama - Chile oraz złoża rud cynku i ołowiu m. in. Freiberg, Przybram, a także okazy okruszcowanych skał i minerałów, dodatkowo ilustrują zagadnienie. Wystawę "Złoża rud" kończą przykłady złóż rud uranu i rud niklu. Wystawa "Złoża ropy i gazu" ilustruje proces powstawania ropy naftowej w skale macierzystej, jej migrację oraz rolę jaką pełnią skały zbiornikowe. Ukazuje również procesy prowadzące do powstania złoża: akumulację węglowodorów i warunki formowania się zbiorników ropy naftowej i gazu ziemnego. Geofizyczne rozpoznanie obszaru perspektywicznego, wiertnicze rozpoznanie struktury geologicznej, to kolejne etapy dla udostępnienia i eksploatowania złoża. Całości dopełniają przykładowo podane złoża ropy i gazu.

Wystawa "Złoża węgli" - to zarówno złoża torfów, węgli brunatnych jak i węgli kamiennych. Podano ich stratygraficzną pozycję i rozmieszczenie w świecie. Bogato zilustrowano najważniejsze polskie zagłębia: Górnośląskie Zagłębie Węglowe (Zagłębie Krakowsko-Śląskie), Zagłębie Lubelskie, kopalnię węgla brunatnego "Turów". Dla porównania można się zapoznać z Zagłębiem Donieckim i Zagłębiem Ruhry. W następnej części wystawy podano przykłady złóż surowców ilastych (m.in. Kamień, Gola) i krzemionkowych (m.in. Jegłowa, Świniary, Kleszczowa). Ważną grupą stanowią złoża surowców chemicznych, począwszy od złóż soli magnezowo-potasowych poprzez złoża soli kamiennych, siarkę, gipsy, anhydryty, aż po piryt, baryt, apatyt i fosforyty. Ilustracje na fotogramach, fragmenty rdzeni wiertniczych i okazy mineralogiczne są dodatkową atrakcją wystawy "Złoża surowców chemicznych".

 

^ Do góry
| Główna | Historia | Wystawy | Galeria | Wydarzenia | Giełdy | Kontakt |
Projekt i wykonanie: Justyna Bała