Zjawiska krasowe
Geologia i bogactwa naturalne regionu krakowskiego
Surowce mineralne Polski
Geologia złóż
Paleontologia
Geologia dynamiczna
Geologia regionalna Polski
Geologia okolic Krakowa
Wystawy czasowe
AGH Wersja polska WGGiOŚ Muzeum Geologiczne Muzeum Geologiczne Engish version


"Geologia regionalna Polski"
Wystawa umieszczona jest na korytarzach II piętra. W pochyłych gablotach, pochodzących z 1919 r. wystawione są okazy skał z poszczególnych regionów Polski. Widzimy tutaj typy skał i główne surowce mineralne występujące w profilu geologicznym, od najstarszych do najmłodszych. Wszystkie okazy są opisane z podaniem ich nazwy, wieku i lokalizacji. Wszystkie okazy mają znormalizowaną wielkość i pochodzą w znacznej mierze ze zbiorów dr E. Panowa, który był jej głównym wykonawcą. Dębowe gabloty były wykorzystywane w Zakładzie Geologii Ogólnej i Paleontologii Akademii Górniczej, powstałym w 1920 r., którym kierował Prof. dr W. Goetel. Zastosowano podział regionalny, w którym wyróżniono (według oryginalnego nazewnictwa): Polskę Niżową, Lubelskie, Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie, Rejon Krakowsko-Śląski oraz Tatry i Pieniny, a w każdym z regionów podział stratygraficzny.
 


 

^ Do góry
| Główna | Historia | Wystawy | Galeria | Wydarzenia | Giełdy | Kontakt |
Projekt i wykonanie: Justyna Bała