Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (+12) 617 23 67, e-mail: rajchel@geol.agh.edu.pl

 

 

 

AKTUALNA PROBLEMATYKA NAUKOWO-BADAWCZA

 

Prowadzone są badania dotyczące:

·                    występowania wód mineralnych i leczniczych na tle budowy geologicznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem orogenu Karpat i zapadliska przedkarpackiego,

·                    genezy wód mineralnych i leczniczych,

·                    wykorzystania wód mineralnych i leczniczych w balneoterapii, rehabilitacji, profilaktyce i rekreacji,

·                    rozlewnictwa wód podziemnych,

·                    ochrony wód mineralnych i leczniczych.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2009