Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (+12) 617 23 67, e-mail: rajchel@geol.agh.edu.pl

 

 

 

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

KATEDRA GEOLOGII ZŁOŻOWEJ I GÓRNICZEJ

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel.: (+12) 617 23 67

e-mail: rajchel@geol.agh.edu.pl

 

BALNEOLOGIA

 

     W Katedrze Geologii Złożowej i Górniczej znajduje się również pole badawcze poświęcone Balneologii gdzie podejmowane są prace z zakresu geologii surowców balneologicznych.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2012