Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (+12) 617 24 26, e-mail: pgg@geol.agh.edu.pl                                                                                                                        

 

 

 

 

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

KATEDRA GEOLOGII ZŁOŻOWEJ I GÓRNICZEJ

PRACOWNIA GEOLOGII GÓRNICZEJ

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel.: (+12) 617 24 26, 617 3918, 617 24 03, 617 23 71

e-mail: pgg@geol.agh.edu.pl

 

            Pracownia Geologii Górniczej prowadzi badania naukowe i wykonuje wszelkie prace o charakterze stosowanym z zakresu geologii górniczej:

  • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż na potrzeby eksploatacji
  • Zastosowanie metod geostatystycznych w szacowaniu zasobów, projektowaniu opróbowania, ocenie skażeń środowiska i dokumentowaniu złóż antropogenicznych
  • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż antropogenicznych
  • Projektowanie prac geologicznych
  • Ocena geologiczno–gospodarcza złóż
  • Kartografia geosozologiczna
  • Modelowanie matematyczne złóż
  • Ocena walorów geoturystycznych obiektów dawnego górnictwa w Polsce